Řehlovická zóna - pozemky s lukrativním umístěním u D8.Řehlovická zóna

Hledáte nové místo pro výrobu a skladování?

Průmyslová zóna Řehlovice u dálnice D8 je volná.

Řehlovická zóna

Řehlovice Praha dálnice D8 = 80 km

Řehlovice Ústí nad Labem dálnice D8 = 12 km

Řehlovice Teplice rychl. silnice R63 = 14 km

Řehlovice Drážďany dálnice D8 a A17 = 66 km


Průmyslovou zónu najdete u obce Řehlovice. A to přímo u budoucího křížení dálnice D8 a rychlostní silnice R63.
Ta spojuje města Teplice a Ústí nad Labem.


Strategická poloha

Pozemky Řehlovické zóny leží v dosahu velkých průmyslových měst, rychlostní silnice i jejího sjezdu, na který se napojuje vjezd do areálu. Zóna sousedí s frekventovanou železniční tratí. Vlastní železniční vlečka. A k hranicím Německa to je co by kamenem dohodil.

Dostatečná rozloha

Celková výměra developerských pozemků určených k výstavbě výrobních objektů či skladů je 89 126 m2. Pozemky jsou rovinatého charakteru s vlastní 1 400 m dlouhou železniční vlečkou napojenou na železniční koridor.

Technická připravenost

Veškeré inženýrské sítě jsou dostupné buď na samotném pozemku či na jeho hranici. Okolo celého pozemku vede zpevněná obslužná komunikace.


Chci vědět více o prodeji pozemku


Pozemky Řehlovické zóny – ideální místo pro průmyslovou výrobu či skladování.

 • 1

  Lokalita zóny

  Rovinaté pozemky Řehlovické zóny leží v katastrálním území Řehlovice a Stadice, u obce Řehlovice v okrese Ústí nad Labem. V územním plánu obce jsou pozemky situovány v současně zastavěném území obce s určením pro průmyslové využití, jmenovitě jako výrobně technické území.

 • 2

  Strategická poloha

  Pozemky se nachází na strategickém místě v dosahu velkých průmyslových měst a blízkosti hranic s Německem. Zóna sousedí s frekventovanou železniční tratí a zároveň leží v těsné blízkosti rychlostní silnice R63 a jejího sjezdu – asi 9 km od centra Ústí nad Labem směrem na Teplice.. K pozemkům patří i vlastní železniční vlečka.

 • 3

  Dostupnost

  V blízkosti sjezdu (ve vzdálenosti 800 m), tedy přesněji v místech dnešní prudké zatáčky v Řehlovicích, bude mezi dálnicí D8 a silnicí R63 vybudována mimoúrovňová křižovatka. Rychlostní silnice R63 se stane přivaděčem k dálnici ve směru od Teplic a Ústí nad Labem a dálnici D8 propojí napřímo s Prahou a dálnicemi v Německu. V projektové dokumentaci dálnice D8 je plánován přímý sjezd z dálnice v obou směrech k nově vybudovanému středisku Správy a údržby dálnic a oddělení dálniční Policie ČR postavených na vedlejších pozemcích. Plánovaný sjezd povede až k hranicím prodávaných pozemků.

 • 4

  Stav pozemků

  Řehlovická zóna se nenachází na chráněném území. Na jejím území nejsou známy žádné útvary či prvky v režimu zvláštní ochrany podle platných předpisů. Pozemky jsou bez objektů, pouze s částmi demolic. Na pozemcích jsou náletové křoviny a dřeviny. Dle územního plánu jde o pozemky s určením pro průmyslové využití, jmenovitě jako výrobně technické území.

 • 5

  Technická infrastruktura

  Část pozemků a obslužných komunikací je zpevněna balenou asfaltovou směsí. Součástí pozemku je vlastní 1 400 m dlouhá železniční vlečka napojená na železniční koridor.

 • 6

  Inženýrské sítě

  S napojením na veškeré energie se počítá. Zásobování elektrickou energií je v současné době řešeno vybudovanou přípojkou VN z VVN 35 kVA ukončenou trafostanicí, která je umístěna přímo na pozemku.

  Plyn a voda jsou vedeny v těsné blízkosti pozemku. Jejich kapacita je dostačující i pro větší provoz. Splaškovou vodu je možné odvádět do ČOV v obci Řehlovice. Dešťovou vodu je možné vypouštět do řeky Bělá.


Jednáme férově. Podmínky prodeje jsou jasné a transparentní.

Způsob prodeje

Prodáváme 100 % akcií společnosti Řehlovická zóna, a. s., která je jediným vlastníkem pozemků pro plánovanou výstavbu. Společnost Řehlovická zóna, a. s. je účelově založená společnost pouze pro tento projekt a nemá žádné jiné aktivity. Jedná se o společnost s minimálními závazky, bez zaměstnanců a s jediným majetkem, kterým jsou pozemky zapsané na LV 318 v katastrálním území Řehlovice a na LV 255 v katastrálním území Stadice. Celková výměra pozemků Řehlovické zóny je 89 126 m2.

Cena

Cena za společnost je stanovena na celkovou kupní cenu pozemků, od níž budou odečteny závazky společnosti k datu prodeje. Závazky jsou půjčky od akcionářů – poskytnuté za účelem provozních nákladů společnosti a nákladů spojených s držením nemovitosti a přípravou na realizaci projektu.

Proces prodeje

Na základě projeveného zájmu investorů v podobě Letter of Intent poskytneme podklady na provedení Due Diligence schválená oboustranným potvrzením Letter of Intent. V této fázi nebudeme od vybraného investora požadovat podepsání smlouvy ani poskytnutí depositu.

Právní stav pozemků

Pozemky, které jsou předmětem prodeje, jsou bez právních vad a zástav.Řehlovická zóna obrazem.


Aktuální informace o stavu výstavby dálnice D8.

Sanace na D8 potrvá i příští rok, odvolání firem může dokončení oddálit

Sanace na D8 potrvá i příští rok, odvolání firem může dokončení oddálit

19.01.2015

Sanace svahu nad rozestavěnou dálnicí D8 u Litochovic na Litoměřicku bude pokračovat ještě příští rok. Termín dokončení posledního úseku navíc mohou oddálit například odvolání firem při výběrovém řízení. „Bylo odtěženo přibližně 40 tisíc metrů krychlových z celkového množství 60 tisíc,“ přiblížil současný postup sanace mluvčí Ředitelství sil...

Více info


Hejtman se s ministry shodl na dokončení dálnice D8 do konce roku 2016

Hejtman se s ministry shodl na dokončení dálnice D8 do konce roku 2016

13.01.2015

Do konce roku 2016 by měla být uvedena do provozu dálnici D8 Přes České středohoří. Shodli se na tom ministr dopravy Dan Ťok, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ministr životního prostředí Richard Brabec na dnešním jednání. Ministři spolu s hejtmanem, vedením Ředitelství silnic a dálnic a se zástupci samosprávy řešili i další práce na r...

Více info


ŘSD odstartovalo likvidaci sesuvu na D8

ŘSD odstartovalo likvidaci sesuvu na D8

11.11.2014

Začátkem příštího týdne se zahájí likvidace sesuvu na budované dálnici D8 u severočeských Dobkoviček. Odstranění masivního sesuvu, který v noci z 6. na 7. června 2013 pohřbil staveniště dálnice D8 na km 56, provede na základě rozhodnutí vlády ČR sdružení firem Eurovia, Metrostav, Stavby mostů Praha a Berger Bohemia. Hodnota zakázky činí 71,9 mil...

Více info


Starší aktuality


Jak nás kontaktovat?

Telefon & fax

Telefon: +420 545 175 873
Fax: +420 545 175 873

Společnost

Řehlovická zóna a.s.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 233 09 761
DIČ: CZ27709761

Máte-li o pozemky Řehlovické zóny vážný zájem, pak nám napište nebo zatelefonujte.

Všechny položky jsou povinné